Hỏi Đáp

Gửi câu hỏi

Nội dung

Vì sao dùng Yucca mà tôm không hết nổi đầu?

Tôm tôi được 70 người tuổi, tôm bị kéo đàn nhưng dùng Yucca mà không hết. Vui lòng chỉ dẫn tôi cách khách phục. Xin cảm ơn!

Tôi muốn mua sản phẩm TOMTO ở đâu?

Tôi ở Kiên Giang, tôi muốn mua sản phẩm TOMTO ở đâu? Xin cảm ơn.

Làm sao để giảm khí độc hiệu quả?

Tôi nuôi tôm thường đến giai đoạn 30 ngày hàm lượng khí độc đo được rất cao. Vui lòng giúp tôi giải quyết vấn đề này. Cảm ơn.

0886.399.199