DEL-ALGAE
Diệt rong tảo trong ao nuôi

DEL-ALGAE

Diệt rong tảo trong ao nuôi

THÀNH PHẦN (Trong 1 lít)

- Cu (min): .................................................... 80mg

- Dung môi (nước cất) vừa đủ: ..................... 1 lít

* Nguyên liệu chính: CuSO4

CÔNG DỤNG

- Hạn chế sự phát triển của tảo

- Diệt rong nhớt, tảo độc trong môi trường nuôi tôm cá, giữ màu nước ổn định.

CÔNG DỤNG

- Diệt tảo trong ao, ổn định màu nước: 1 lít/ 200-2.500m3 nước, định kì 7-10 ngày/ lần

- Khi tảo dày, giảm mật độ tảo: 1 lít/ 1.500-2.000m3 nước

- Trong ao nuôi có loài động vật 2 mảnh vỏ (chem chép, hến, vẹm..): 1 lít/ 500m3 nước

Chú ý: Hòa DEL ALGAE với 20-30 lít nước rồi tạt khắp ao nuôi

QUY CÁCH: 1L, 5L, 20L, 50L

Sản phẩm tương tự:

Diệt khuẩn gan tụy, phân trắng.
Diệt khuẩn. Khống chế mật độ tảo
Diệt rong tảo trong ao nuôi
Cung cấp oxy cho tôm nuôi
Diệt khuẩn ao nuôi
Hạ phèn - khử kim loại nặng