Thuốc Thủy Sản | Công Ty THUỐC THỦY SẢN Tại Miền Nam tại hailongvn.com

Sát trùng ao nuôi. Phòng cà trị rụng râu, đóng rong trên tôm
Diệt tận gốc các loại tảo độc. Phòng và trị các bệnh đóng rong.
Xử lý nước. Diệt khuẩn ao nuôi
Iodine đậm đặc
Chuyên cắt các loại tảo (tảo đỏ, tảo xanh, tảo sợi,.. ) Đặc biệt khống chế tảo trong ao bạt
Trung hòa kim loại nặng