PUTIN
Đặc trị hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính, phân trắng trên tôm.

PUTIN

Đặc trị hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính, phân trắng trên tôm.

CÔNG DỤNG

Đặc trị hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính, phân trắng trên tôm.

QUY CÁCH

40 chai/ thùng ĐVT chai 100ml

40 chai/thùng ĐVT chai 250ml

Sản phẩm tương tự:

Đặc trị hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính, phân trắng trên tôm.
Đặc trị phân trắng trên tôm, bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên cá