Đặc trị hội chứng hoại tử gan, tụy cấp tính - Đặc trị phân trắng trên tôm
Đặc trị phân trắng trên tôm, bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên cá
Đầu Lùi 1 Tới Cuối