Thuốc Thủy Sản | Công Ty THUỐC THỦY SẢN Tại Miền Nam tại hailongvn.com

Đặc trị hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính, phân trắng trên tôm.
Đặc trị phân trắng trên tôm, bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên cá
Đầu Lùi 1 Tới Cuối