Thuốc Thủy Sản | Công Ty THUỐC THỦY SẢN Tại Miền Nam tại hailongvn.com

Đặc trị hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính, phân trắng trên tôm.
Ngăn ngừa hội chứng tôm chết sớm EMS
Đầu Lùi 1 Tới Cuối