Đặc trị hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính, phân trắng trên tôm.
Đặc trị phân trắng trên tôm, bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên cá
Đầu Lùi 1 Tới Cuối