MICRO-ALU
Vi sinh khử phèn

MICRO-ALU

Vi sinh khử phèn

CÔNG DỤNG

Vi sinh khử phèn

QUY CÁCH

40 gói/ thùng

ĐVT

Gói 227gr

Sản phẩm tương tự:

Vi sinh xử lí đáy và nước
Vi sinh khử phèn
Sạch đáy ao, ổn định màu nước Xử lí tảo lam, tảo phát sáng
Chế phẩm sinh học - Phân hủy mùn bã - Giảm NH3