Deo Zyme
Chế phẩm sinh học - Phân hủy mùn bã - Giảm NH3

Deo Zyme

Chế phẩm sinh học - Phân hủy mùn bã - Giảm NH3

1. Thành phần: 
- Bacillus subtilis (min)……… 4x108 CFU
- Saponin (chất chiết xuất từ cây yucca) (min)…… 30.000 mg
- Chất mang (dextrose) vừa đủ………… 1 kg
2. Công dụng:
- Cải thiện chất lượng nước ao nuôi tôm cá. 
- Phân hủy nhanh mùn bã hữu cơ, chất thải tôm cá, xác tảo tàn dưới đáy ao nuôi.
- Gia tăng sự có mặt vi khuẩn có lợi, hạn chế sự phát triển vi khuẩn gây bệnh.
- Giảm nồng độ NH3 trong ao nuôi.
3. Liều dùng: 
- Xử lý ao trước khi thả giống 2-3 ngày: dùng 500g/ 1.500-2.000m3.
- Tôm cá dưới 1 tháng tuổi : 500g/ 3.000-4.000m3 nước , sử dụng 7-10 ngày/lần.
- Tôm cá trên 1 tháng tuổi: dùng 500g / 1.500-3.000m3, sử dụng 7-10 ngày/lần trong suốt quá trình nuôi.
- Khi ao tôm có hàm lượng khí độc NH3 cao làm tôm nổi đầu hoặc nền đáy ô nhiễm nặng: 500g/ 1.000 m3 nước.
- Hòa tan san phẩm vào nước rồi tạt ngay đầu quạt đang chạy.
4.Qui cách
Gói 500g (26 gói/ thùng)

Sản phẩm tương tự:

Vi sinh xử lí đáy và nước
Vi sinh khử phèn
Sạch đáy ao, ổn định màu nước Xử lí tảo lam, tảo phát sáng
Chế phẩm sinh học - Phân hủy mùn bã - Giảm NH3