BIO CLEAR
Sạch đáy ao, ổn định màu nước Xử lí tảo lam, tảo phát sáng

BIO CLEAR

Sạch đáy ao, ổn định màu nước Xử lí tảo lam, tảo phát sáng

CÔNG DỤNG

Sạch đáy ao, ổn định màu nước Xử lí tảo lam, tảo phát sáng.

QUY CÁCH

50 gói/ thùng

ĐVT

Gói 300gr

Sản phẩm tương tự:

Vi sinh xử lí đáy và nước
Vi sinh khử phèn
Sạch đáy ao, ổn định màu nước Xử lí tảo lam, tảo phát sáng
Chế phẩm sinh học - Phân hủy mùn bã - Giảm NH3