Diệt rong, tảo, hến, chem chếp trong ao nuôi
Khoáng tạt cao cấp. Lột xác đồng đều, cúng vỏ, bóng vỏ
Vi sinh cực mạnh, xử lý nền bạt và duy trì màu nước ổn định
Chế phẩm sinh học dùng xử lý môi trường ao nuôi
Đặc trị đường ruột đứt khúc phân trắng trên tôm
Đặc trị hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính - Đặc trị phân trắng trên tôm