Bổ sung đạm và acid amin thiết yếu
Bổ sung khoáng chất không lo mềm vỏ
Bổ sung khoáng chất - không lo mềm vỏ
Chống sốc - Tăng sức đề kháng
Kháng sinh tự nhiên bằng acid hữu cơ
Tôm đẹp màu - Ngăn ngừa cong thân đực cơ
Đầu Lùi 1234 Tới Cuối