Giảm hệ số thức ăn - Phòng các bệnh đường ruột
Chống sốc - Tăng sức đề kháng
Siêu tăng trọng
Bổ sung Vitamin C và khoáng cho tôm
Tăng cường chức năng gan
Bổ sung vi sinh vật có lợi - Giảm hệ số thức ăn