Giả pháp số 1 về cong thân - đục cơ
Bổ sung khoáng chất cho tôm
Bổ sung khoáng chất - Tăng kiềm nhanh
Chống sốc - Tăng cường sức đề kháng
Gây màu nước ao nuôi
Bổ sung khoáng chất - Kích thích lột xác
Đầu Lùi 12 Tới Cuối