Làm sao để giảm khí độc hiệu quả?

Tôi nuôi tôm thường đến giai đoạn 30 ngày hàm lượng khí độc đo được rất cao. Vui lòng giúp tôi giải quyết vấn đề này. Cảm ơn.

Hỏi bởi: Văn Minh | Ngày: 01-01-1970

Ngày 13-01-2015, Bình Nguyen đáp:
Bạn nên kiểm tra nhá cẩn thận để canh lại lượng thức ăn cho hợp lý. Sẽ hạn chế việc lên khí độc.
Ngày 01-01-1970, Ks. Thiện đáp:
Ao nuôi bị khí độc là do hệ thống quạt của bạn lấp không gọm được chất thải hoặc thức ăn thừa nhiều. Để cải thiện tình hình này bạn nên bố trí quạt lại hợp lý. Định kỳ dùng men đáy trộn zeo đánh 2-3 ngày một lần, dùng Yucca đánh vào buổi trưa hoặc lúc tôm nổi đầu.
Ngày 01-01-1970, Admin đáp:
Nếu trường hợp ao bạn bị khí độc nặng có điều kiện thì bạn nên thay nước khoảng 30% lượng nước. Nếu không thì bạn phải dùng Yucca zeo kết hớp với vi sinh xử lý đáy thì mới có hiệu quả tốt.
Trả lời:

Câu hỏi khác: