Tôm tôi được 70 người tuổi, tôm bị kéo đàn nhưng dùng Yucca mà không hết. Vui lòng chỉ dẫn tôi cách khách phục. Xin cảm ơn!

Gửi bởi: Văn Bình | Ngày: 13-01-2015 Chi tiết

Tôi ở Kiên Giang, tôi muốn mua sản phẩm TOMTO ở đâu? Xin cảm ơn.

Gửi bởi: Thành An | Ngày: 13-01-2015 Chi tiết

Tôi nuôi tôm thường đến giai đoạn 30 ngày hàm lượng khí độc đo được rất cao. Vui lòng giúp tôi giải quyết vấn đề này. Cảm ơn.

Gửi bởi: Văn Minh | Ngày: 01-01-1970 Chi tiết
Đầu Lùi 1 Tới Cuối