Thuốc Thủy Sản | Công Ty THUỐC THỦY SẢN Tại Miền Nam tại hailongvn.com

Nước nhiễm phèn khiến tôm, cá còi cọc, chậm lớn, tỷ lệ sống thấp, gây thiệt hại nghiêm trọng về năng suất cũng như chất lượng đầu ra của vật nuôi. Chính vì vậy, việc xử lý phèn trong ao nuôi là vấn đề cấp thiết.

Mực nước lũ ở khu vực ĐBSCL những năm gần đây luôn ở mức thấp, không đủ để tràn đồng, ảnh...

Chi tiết

Vừa qua, tại Nha Trang, Tổng cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và...

Chi tiết

Huyện Cái Nước là một trong những địa phương thực hiện trồng lúa trên đất nuôi tôm sớm...

Chi tiết

Tôm chậm lớn hay tôm còi ảnh hưởng rất lớn đến năng suất của vụ nuôi do vậy cần theo dõi...

Chi tiết

Để nâng cao chất lượng tôm giống, hiện nay các nhà khoa học và các doanh nghiệp chú trọng...

Chi tiết

Xã Hòa Tú 1 ở vùng đất 6 tháng mặn - ngọt nối nhau, hồi nào thuộc loại nghèo nhất huyện...

Chi tiết

Để có nguồn tôm giống tốt đảm bảo chất lượng và số lượng, cần phải thực hiện tốt khâu...

Chi tiết

Anh Lê Minh Chính, chủ trang nuôi trồng thủy sản Chính Mỹ, xã Ninh Phú, TX Ninh Hòa...

Chi tiết
Đầu Lùi 12345678910 Tới Cuối