Nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao nhỏ, được đầu tư bài bản đang đem lại những kết quả khả quan không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nơi trên thế giới

Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang vừa tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình...

Chi tiết

Tôm thẻ chân trắng (TTCT) đã được người dân đưa vào nuôi trong mô hình quảng canh cải...

Chi tiết

Để hạn chế dịch bệnh trên tôm nuôi, cư dân Panama và nhà khoa học triển khai giải pháp...

Chi tiết

Việc loại bỏ chất thải hữu cơ (phân tôm, thức ăn thừa, xác tảo chết) ra khỏi ao nuôi tôm...

Chi tiết

Hiện, đang là thời điểm thích hợp để người nuôi bước vào vụ nuôi trồng thủy sản xuân hè....

Chi tiết

LTS: Trong điều kiện như hiện nay, việc nuôi tôm (đặc biệt là tôm thẻ chân trắng) ngày...

Chi tiết

Tôm he Nhật Bản là một đối tượng thuỷ sản có giá trị kinh tế cao, được thị trường trong...

Chi tiết

Mô hình nuôi tôm sú kết hợp với hải sâm và rong nho do Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư...

Chi tiết