Kỹ thuật quy trình chuẩn và rất khoa học bao gồm những khâu kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ương san hai giai đoạn.

Ngành nuôi tôm đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của Việt Nam với đa dạng...

Chi tiết

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học thuộc trường Đại học Islamic Azad...

Chi tiết

Ngày nay, người nuôi ngày càng ý thức được tầm quan trọng của việc lắng lọc trong ao...

Chi tiết

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng, chiết xuất từ lá bàng khô có tác dụng lớn...

Chi tiết

Việc loại bỏ chất thải hữu cơ (phân tôm, thức ăn thừa, xác tảo chết) ra khỏi ao nuôi tôm...

Chi tiết

Ngày nay, người nuôi ngày càng ý thức được tầm quan trọng của việc lắng lọc trong ao...

Chi tiết

Các chế phẩm vi sinh là các chế phẩm sinh học chứa vi bào của một hoặc một số chủng vi...

Chi tiết

Sản phẩm có mã vạch là sản phẩm có nguồn gốc, giá cao thì sản phẩm tốt hay dung dịch đặc...

Chi tiết