Xử lý chất thải hữu cơ trong ao nuôi tôm luôn là vấn đề đau đầu và bức thiết của người nuôi hiện nay. Bài viết cung cấp nguồn gốc chất thải hữu cơ và tác hại và biện pháp xử lý trong nuôi tôm.

Kỹ thuật quy trình chuẩn và rất khoa học bao gồm những khâu kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân...

Chi tiết

Phương pháp quản lý ao nuôi thời điểm thời tiết nắng nóng hiện nay

Chi tiết

Áp dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm có thể quản lý được chất lượng nước trong suốt...

Chi tiết

Tôm thẻ chân trắng đang trở thành đối tượng kinh tế quan trọng của ngành thủy sản. Năm...

Chi tiết

Những năm qua, ngành nuôi tôm nước ta đã phát triển phương thức nuôi tôm thâm canh nên...

Chi tiết

Mô hình “Nuôi tôm càng xanh toàn đực - lúa” đã phần nào giúp cải thiện chất lượng cuộc...

Chi tiết

Những bệnh trên tôm do Vi Khuẩn Vibrio và biện pháp kỹ thuật phòng, trị bệnh.

Chi tiết

Theo TS Nguyễn Ngọc Phước (Khoa Thủy sản, ĐH Nông lâm Huế), đây là dạng bệnh mới xuất...

Chi tiết