Anh Lê Minh Chính, chủ trang nuôi trồng thủy sản Chính Mỹ, xã Ninh Phú, TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) áp dụng thành công mô hình nuôi tôm theo công nghệ biofloc.

Đông Hải có điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản. Với diện...

Chi tiết

Để nuôi tôm thành công, người nuôi cần thiết phải thực hiện các biện pháp phòng bệnh...

Chi tiết

Phân trắng là loại bệnh phổ biến trong tôm nuôi thường bắt đầu gặp từ thời điểm tôm nuôi...

Chi tiết

Cà Mau là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, trong đó, thủy sản là thế mạnh;...

Chi tiết

Các mô hình mang lại hiệu quả giúp thay thế cho hình thức nuôi tôm truyền thống vốn có...

Chi tiết

Nghề nuôi tôm hiện nay đang đứng trước nhiều thách thức (dịch bệnh, ô nhiễm môi trường,...

Chi tiết

Đây là Đề tài do Trường cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản (tại Bắc Ninh) thực hiện...

Chi tiết