Để nâng cao chất lượng tôm giống, hiện nay các nhà khoa học và các doanh nghiệp chú trọng đến các lĩnh vực như: Nghiên cứu gia hóa (thuần hóa, làm thay đổi mức độ di truyền tính trạng vật nuôi, tạo ra những tính trạng tốt nhất) tôm sú và tôm thẻ chân trắng; Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng của tôm bố mẹ; Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và thức ăn cho giai đoạn ấu trùng và hậu ấu trùng; Quản lý chất lượng nước và phòng trị bệnh.

Nước nhiễm phèn khiến tôm, cá còi cọc, chậm lớn, tỷ lệ sống thấp, gây thiệt...

Chi tiết

Mực nước lũ ở khu vực ĐBSCL những năm gần đây luôn ở mức thấp, không đủ để tràn đồng, ảnh...

Chi tiết

Vừa qua, tại Nha Trang, Tổng cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và...

Chi tiết

Huyện Cái Nước là một trong những địa phương thực hiện trồng lúa trên đất nuôi tôm sớm...

Chi tiết

Tôm chậm lớn hay tôm còi ảnh hưởng rất lớn đến năng suất của vụ nuôi do vậy cần theo dõi...

Chi tiết

Để nâng cao chất lượng tôm giống, hiện nay các nhà khoa học và các doanh nghiệp chú trọng...

Chi tiết

Xã Hòa Tú 1 ở vùng đất 6 tháng mặn - ngọt nối nhau, hồi nào thuộc loại nghèo nhất huyện...

Chi tiết

Để có nguồn tôm giống tốt đảm bảo chất lượng và số lượng, cần phải thực hiện tốt khâu...

Chi tiết