Các vấn đề về bệnh ở các trang trại nuôi tôm một phần có thể là do quá trình tương tác trong thực hành quản lý gây ra lai cận huyết ở các trại giống nhỏ và gia tăng do lai cận huyết là khả năng dễ mắc bệnh và stress/căng thẳng từ môi trường.

Nitrate trong thủy vực là sản phẩm của quá trình nitrate hóa nhờ hoạt động của một số vi...

Chi tiết

Sử dụng vôi trong nuôi trồng thủy sản để ổn định pH, giảm tảo, khử phèn, và sát khuẩn bờ...

Chi tiết

Macrobrachium rosenbergii Taihu virus (MrTV), Macrobrachium nipponensis Reovirus (MNRV),...

Chi tiết

Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng nắng nóng gay gắt, phơi hồ, người dân ở các vùng ven...

Chi tiết

Thức ăn thủy sản là những sản phẩm mà vật nuôi ăn, bổ sung vào môi trường nuôi ở dạng...

Chi tiết

Bài viết cung cấp lợi ích của chất dẫn dụ trong thức ăn thủy sản và những loại được dùng...

Chi tiết

Hiện, ngoài tình trạng dịch bệnh và ô nhiễm môi trường thì vấn đề tìm nguồn thức ăn tự...

Chi tiết

Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp bộ Đoàn, hội, vai trò của đoàn viên, thanh...

Chi tiết