Trong một nghiên cứu mới đây các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, các chiết xuất từ củ riềng (Alpinia galanga Linn.) có khả năng ức chế sự tăng trưởng của 8 loài vi khuẩn Vibrio, đặc biệt quan trọng nhất là Vibrio parahaemolyticus gây bệnh EMS/AHPND trên tôm.

Tôm càng xanh là đối tượng thủy sản nuôi ít rủi ro dịch bệnh và có hiệu quả ổn định. Tuy...

Chi tiết

Trong các chất dinh dưỡng thiết yếu trong tại sản xuất giống hay nuôi thâm canh, Ca và Mg...

Chi tiết

Để đảm bảo kế hoạch nuôi tôm nước lợ năm 2017 và nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai,...

Chi tiết

Tại ấp 6, xã Tân Thành, TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) ai cũng biết ông Sáu Son (Đoàn Văn Son,...

Chi tiết

Ammoniac (NH3/NH4+) sống cùng tôm, hiểu rõ hơn về ammoniac

Chi tiết

Nuôi ghép tôm nước lợ với các đối tượng khác đang trở thành mô hình mang lại nhiều lợi...

Chi tiết

Tôm hùm được thả nuôi quy mô lớn từ năm 2000 tới nay và mặt hàng thủy sản có...

Chi tiết

Ông Dương Hoàng Khương, sinh năm 1974, ở ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề (huyện Trần Đề,...

Chi tiết