Ngày 20/10, Khoa Thủy sản (Trường Đại học Cần Thơ) kết hợp với Công ty Văn Minh AB và Thạc sĩ Hoàng Văn Lâm tổ chức nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu tác dụng của các sản phẩm TOTTOM trong nuôi tôm thẻ chân trắng”.

Trong những năm gần đây, bệnh trên tôm hoành hành gây thiệt hại lớn cho ngành nuôi tôm,...

Chi tiết

Đây là vấn đề được các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tại Hội thảo Nghiên cứu tác động về...

Chi tiết

Anh Lê Minh Chính, chủ trang nuôi trồng thủy sản Chính Mỹ, xã Ninh Phú, TX Ninh Hòa...

Chi tiết

Mới đây, một nghiên cứu về dinh dưỡng thực hiện trên tôm thẻ chân trắng đã cho thấy bột...

Chi tiết

Năm nay, thời tiết khá bất thường vì đã qua thượng tuần tháng 2 nhưng trời liên tục có...

Chi tiết

Qui trình công nghệ nuôi tôm sú công nghiệp (Áp dụng cho các cơ sở nuôi tôm sú công...

Chi tiết

Các bước để nuôi tôm sú không thể thiếu như: chọn ao và mùa vụ, hệ thống cống, cải tạo và...

Chi tiết

Hiện nay, mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến (QCCT) kết hợp đang được áp dụng rộng rãi...

Chi tiết