Để hạn chế dịch bệnh trên tôm nuôi, cư dân Panama và nhà khoa học triển khai giải pháp nuôi an toàn sinh học, hệ thống nuôi tôm tuần hoàn không thay nước và phương pháp này được áp dụng tại nhiều vùng nuôi tôm ở Trung Mỹ và trên khắp thế giới.

Việc loại bỏ chất thải hữu cơ (phân tôm, thức ăn thừa, xác tảo chết) ra khỏi ao nuôi tôm...

Chi tiết

Hiện, đang là thời điểm thích hợp để người nuôi bước vào vụ nuôi trồng thủy sản xuân hè....

Chi tiết

LTS: Trong điều kiện như hiện nay, việc nuôi tôm (đặc biệt là tôm thẻ chân trắng) ngày...

Chi tiết

Tôm he Nhật Bản là một đối tượng thuỷ sản có giá trị kinh tế cao, được thị trường trong...

Chi tiết

Mô hình nuôi tôm sú kết hợp với hải sâm và rong nho do Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư...

Chi tiết

Mô hình nuôi tôm trong nhà kính đang lan rộng ở ĐBSCL bởi vừa cho thu nhập cao vừa kiểm...

Chi tiết

Gần đây, các nhà nghiên cứu ở Mexico đã cho thấy nấm men torula (Candida utilis) có thể...

Chi tiết

Trong khi diện tích trồng lúa bị thu hẹp do xâm nhập mặn, triều cường, nước biển dâng,...

Chi tiết