Thuốc Thủy Sản | Công Ty THUỐC THỦY SẢN Tại Miền Nam tại hailongvn.com

Bản tin

Giải pháp cho mô hình nuôi tôm công nghệ cao

Công ty Hải Long giới thiệu bộ sản phẩm Chuyên dùng cho mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Với hoạt tính và công dụng phù hợp, giúp người nuôi dễ dàng quản lý và nâng cao chất lượng ao nuôi, đảm bảo chi phí sản xuất thấp nhất mà năng suất vẫn cao nhất.

Hỏi đáp
Tăng sức đề kháng