Thuốc Thủy Sản | Công Ty THUỐC THỦY SẢN Tại Miền Nam tại hailongvn.com

Bản tin

Những bệnh do virus trên tôm càng xanh

Macrobrachium rosenbergii Taihu virus (MrTV), Macrobrachium nipponensis Reovirus (MNRV), Virus Macrobrachium rosenbergii Noda (MrNV), Macrobrachium hepatopancreatic parvolike virus (MHPV), là những virus gây thiệt hại trên tôm càng xanh

Hỏi đáp
Phòng trị bệnh phân trắng
Tăng sức đề kháng