Bản tin

Kiểm soát độc tố tảo ao nuôi

Trong ao nuôi, tảo là một mắt xích quan trọng của chuỗi thức ăn tự nhiên và giữ vai trò như hệ thống lọc sinh học giúp cân bằng các yếu tố môi trường. Tuy nhiên, tảo xuất hiện quá mức sẽ gây biến động nước ao, ảnh hưởng đến sức khỏe của tôm.

Hỏi đáp